Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent (Dros Dro) i ddyfarnu’r contract Glanhau a Gwasanaethau Cysylltiedig i Glen Group Ltd.

Reference Number: PCCG-2023-029

Date Added: Dydd Gwener, 23 Chwefror 2024

Details:

 

 

 

 

Attachments: