Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2021/22 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Reference Number: PCCG-2022-011

Date Added: Dydd Llun, 16 Mai 2022

Attachments: