Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu £181,000 o gyllid grant i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.

Reference Number: PCCG-2022-005

Date Added: Dydd Gwener, 29 Ebrill 2022

Attachments: