Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarpariaeth y gwasanaeth Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.

Reference Number: PCCG-2022-007

Date Added: Dydd Gwener, 29 Ebrill 2022

Attachments: