Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 28 Ebrill 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2022-016

Date Added: Dydd Gwener, 20 Mai 2022

Attachments: