Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi arian pellach i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dioddefwyr dros dro ar gyfer plant a phobl ifanc yn Connect Gwent.

Reference Number: PCCG-2022-008

Date Added: Dydd Gwener, 29 Ebrill 2022

Attachments: