Hysbysiad Preifatrwydd

Mae ein Hysbysiadau Preifatrwydd yn amlinellu pwrpas prosesu gwybodaeth a pha hawliau sydd gennych chi mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol.  Os oes newidiadau pwysig megis newidiadau i ble bydd eich data personol yn cael eu prosesu, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y newidiadau cyn i ni ddechrau unrhyw waith prosesu o'r newydd.  Bydd ein Hysbysiadau Preifatrwydd yn cael eu hadolygu o leiaf unwaith y flwyddyn.

Hysbysiadau Preifatrwydd