Cwyno

Os nad ydych chi'n hapus gyda'r ffordd rydym wedi ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol neu wedi ymdrin â chais Rhyddid Gwybodaeth, cysylltwch â'r Pennaeth Sicrwydd a Chydymffurfiaeth (Swyddog Diogelu Data) er mwyn cynnal y broses adolygu fewnol berthnasol.

Os ydych yn dal yn anfodlon ar yr ymateb rydych wedi ei dderbyn mae gennych hawl i gwyno wrth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir cysylltu â'r Swyddfa fel a ganlyn:

Ffôn:
0303 123 1113

E-bost:
casework@ico.org.uk

Post:
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF