Cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data

Gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data ynghylch unrhyw broblemau sydd gennych chi o ran prosesu eich gwybodaeth bersonol, gan gynnwys arfer unrhyw rai o’ch hawliau neu gwyno.

Joanne Regan yw Swyddog Diogelu Data Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.  Gellir cysylltu â hi fel a ganlyn:

E-bost: 
Commissioner@gwent.pnn.police.uk

Ffôn:
01633 642200

Trwy'r post:    
Swyddog Diogelu Data
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Heol Tyrpeg
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ