Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod yr archwiliad o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a chyfrifon Prif Gwnstabl Gwent ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2020 bellach wedi’i gwblhau.
Cyhoeddwyd barn ddiamod a’r dystysgrif archwilio cyfrifon ar 29 Goffennaf 2022 ac nid oedd rhaid i’r Archwilydd Penodedig gyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd dan Adran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
Mae’r datganiad cyfrifon ar gael i’w archwilio gan etholwyr llywodraeth leol yn yr Adran Gyllid, Pencadlys yr Heddlu, Llantarnam Park Way, Cwmbrân rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd lau a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener.

Darren Garwood-Pask
Prif Swyddog Cyllid
Swyddfa Comisiynydd
Heddlu a Throsedd Gwent
Nigel Stephens
Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau
Heddlu Gwent

Pencadlys yr Heddlu
Llantarnam Park Way
CWMBRÂN
NP44 3FW