Cyllid a Ddyfarnwyd 2020-21

Sefydliad: Ymddiriedolaeth Elusennol Bridge to Cross
Swm a Ddyfarnwyd: £15,000.
Ardal Leol: Sir Fynwy.
Pwrpas: Tuag at y prosiect - 7 Corners Outreach Hotspot, a fydd yn darparu gwaith a gweithgareddau cymorth yn y gymuned i bobl ifanc sydd mewn argyfwng.

Sefydliad: Changing Gearz
Swm a Ddyfarnwyd: £15,000.
Ardal Leol: Torfaen.
Pwrpas: To deliver the Inspirational DJ Project, which will provide weekly workshops ins DJing, music production etc., build up mentoring and training skills in young people and provide the opportunity to gain qualifications that can lead to further employment options.

Sefydliad:
Yr Hwb Torfaen
Swm a Ddyfarnwyd: £15,000.
Ardal Leol: Torfaen.
Pwrpas: I ddarparu'r prosiect Inspirational DJ, a fydd yn darparu gweithdai wythnosol mewn gwaith DJ, cynhyrchu cerddoriaeth ac ati. Bydd yn datblygu sgiliau mentora a hyfforddi mewn pobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ennill cymwysterau a all arwain at gyfleoedd cyflogaeth eraill.

Sefydliad: Clwb Bocsio Amatur St Michaels
Swm a Ddyfarnwyd: £14,365.30.
Ardal Leol: Casnewydd.
Pwrpas: Darparu Give it a Go - prosiect bocsio a ffitrwydd a fydd yn ymgysylltu â phobl ifanc ac yn eu haddysgu trwy ddefnyddio TG, cael gafael ar wybodaeth addysgol a darparu amgylchedd priodol fel ffordd o gael gwared ar ymladdgarwch a rhwystredigaethau.

Sefydliad:
Ysgol Gynradd Parc Tredegarl
Swm a Ddyfarnwyd: £7,588.75.
Ardal Leol: Casnewydd.
Pwrpas: Darparu'r prosiect Cyfathrebu Agored yng Nghanolfan Deuluol Coedwigaeth Dyffryn y tu allan i oriau ysgol. Bydd y prosiect yn darparu cyfleusterau galw heibio i blant 7-11 oed i ganfod problemau unigol neu broblemau grŵp a darparu datrysiadau ymarferol cadarnhaol.  

Sefydliad:
Tŷ Cymunedol
Swm a Ddyfarnwyd: £48,351.
Ardal Leol: Casnewydd.
Pwrpas: Tuag at ddarparu prosiect 'School's Out' Maendy, sy'n darparu sesiynau gwaith i bobl ifanc yn ystod gwyliau ysgol sy'n cynnwys teithiau addysgol a gweithgareddau yn y ganolfan.

Sefydliad:
Cymorth i Fenywod Cyfannol
Swm a Ddyfarnwyd: £36,629.62.
Ardal Leol: Casnewydd.
Pwrpas: Tuag at ddarparu ardal chware sefydlog sy'n therapiwtig, yn ddiogel ac yn hygyrch i bob plentyn a pherson ifanc sy'n byw yn y lloches.

Sefydliad:
Grwpiau Ieuenctid Coed Cae a Fferm Bryn      
Swm a Ddyfarnwyd: £40,151.
Ardal Leol: Blaenau Gwent.
Pwrpas: Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-051) a dyranwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol.

Sefydliad:
Urban Circle
Swm a Ddyfarnwyd: £50,000.
Ardal Leol: Casnewydd
Pwrpas: Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-051) a dyranwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol

Sefydliad: Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân
Swm a Ddyfarnwyd: £40,314.72.
Ardal Leol: Cwmbrân.
Pwrpas: Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-073) a dyranwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol.

Sefydliad:
The Gap Cymru
Swm a Ddyfarnwyd: £16,438.
Ardal Leol: Casnewydd.
Pwrpas: Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-073) a dyrannwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol.