Cronfa Effaith Gadarnhaol

*Mae ceisiadau ar gyfer y gronfa yma wedi’u dal yn ôl nes ar ôl etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a fydd yn digwydd dydd Iau 2 Mai 2024.*

Mae'r Comisiynydd wedi sefydlu cronfa flynyddol o £10,000 gyda'r nod o gyflawni canlyniadau cadarnhaol yn y tymor byr i'r rhai sy'n derbyn yr arian a'r gymuned yng Ngwent. Fel arfer dyfernir rhwng £200 a £500 a gellir gwneud cais yn ysgrifenedig at commissioner@gwent.police.uk. Os ydych yn gwneud cais, cofiwch nodi yn eich cais yr hyn yn benodol yr hoffech i'r Comisiynydd ei ariannu, y swm y gwneir cais amdano a'r gwahaniaeth y bydd yn ei wneud.

Ceisiadau Llwyddiannus:

2022/23

2021/22 

2020/21

2019-20

2018/19 - cofnod penderfyniadau PCCG-2019-026

2017/18 - cofnod penderfyniadau PCCG-2018-024

2016/17  (Mai 2016 i Mawrth 2017) - cofnod penderfyniadau PCCG-2017-020

2016/17 (i Ebrill 2016) - cofnod penderfyniadau PCCG-2016-002

2015/16 - cofnod penderfyniadau PCCG-2016-030

2014/15 - cofnod penderfyniadau PCCG-2015-025

2013/14 - cofnod penderfyniadau PCCG-2014-093