Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi derbyn gwobr Efydd gan y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog.  Mae'r cynllun yn cydnabod ymrwymiad a chefnogaeth cyflogwyr y DU i bersonél y Lluoedd Arfog. Dyfernir gwobrau i gyflogwyr sy'n cefnogi pobl sydd yn gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, a'u teuluoedd.

www.gov.uk/government/publications/defence-employer-recognition-scheme