Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau partner allanol i ddarparu ymyraethau peilot trais difrifol a throseddau trefnedig fel rhan o'r Prosiect Trais Difrifol a Throseddau Trefnedig yn ystod 2021/22 - cyfanswm o £164,794.

Reference Number: PCCG-2020-056

Date Added: Dydd Iau, 4 Mawrth 2021

Attachments: