Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu gwasanaeth a reolir ar gyfer adfer cerbydau i FMG Support (RRRM) Limited yn unol â pharagraffau 20-24 a pharagraff 66 Rhan 3e Rheolau Sefydlog yn ymwneud â Chontractau yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Reference Number: PCCG-2020-045

Date Added: Dydd Mercher, 13 Ionawr 2021

Attachments: