Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddarparu cyllid i Llwybrau Newydd gyflogi Eiriolydd Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) ychwanegol yng Ngwent ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 2020 - 31 Mawrth 2021.

Reference Number: PCCG-2020-024

Date Added: Dydd Gwener, 7 Awst 2020

Attachments: