Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2017 tan 31 Hydref 2017.

Reference Number: PCCG-2018-001

Date Added: Dydd Mercher, 3 Ionawr 2018

Details:

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Attachments: