Treuliau a Gwariant

Diffinnir treuliau fel y costau a ysgwyddwyd gan y Prif Weithredwr yn barod yn ystod ei dyletswyddau ac y mae'n eu hawlio yn ôl gan y sefydliad.

Diffinnir gwariant fel unrhyw gost a ysgwyddir gan y sefydliad ar ran y Prif Weithredwr.

Sylwer:

1. Ble y bo'n briodol mae'r holl filltiroedd o'r cartref i'r gwaith wedi cael eu tynnu cyn cyflwyno'r hawliad.

2. Dim ond dosbarth safonol a ddefnyddir i deithio oni nodir yn wahanol.

3. Wrth archebu tocynnau teithio a llety mae'r holl opsiynau sydd ar gael yn cael eu cymharu er mwyn sicrhau gwerth am arian.

4. Mae pob hawliad yn cael ei ad-dalu oni bai y nodir yn wahanol.

2022/23


2021/22


2020/21


2019/20


2018/19


2017/18


2016/17