Taith gerdded Shaftesbury Youf Gang er mwyn elusennau

3ydd Awst 2023

Mae’n rhaid i mi longyfarch plant a phobl ifanc Shaftesbury Youf Gang a gwblhaodd daith gerdded wlyb iawn ar draws hen Bont Hafren i godi arian i elusennau yn ddiweddar.

Gyda’i gilydd gwnaethant godi mwy na £1000 i Hosbis Dewi Sant a Lloches Anifeiliaid All Creatures Great and Small.

Rwyf yn falch i gyfrannu arian i gefnogi Shaftesbury Youth Gang, sy’n gaffaeliad mawr i’r gymuned, yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc gael profiadau newydd, gwneud ffrindiau newydd a datblygu eu hyder.