Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid o £2,750 i gefnogi Strategaeth Chwaraeon Heddlu Cymru Gyfan – Myfyrwyr Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Gwybodaeth.

Reference Number: PCCG-2023-002

Date Added: Dydd Mawrth, 23 Mai 2023

Attachments: