Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi penderfynu rhoi mwy o gyllid i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro o fewn Connect Gwent i ddioddefwyr sy'n blant a phobl ifanc.

Reference Number: PCCG -2020-054

Date Added: Dydd Mawrth, 16 Mawrth 2021

Details:

Mae'r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn cael ei gwella, felly mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth ddatblygu'r tendr ac felly bydd Umbrella Gwent yn darparu'r gwasanaeth dros dro tan 2021/22.

Attachments: