Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cyhoeddi'r broses ymgeisio ar gyfer Cronfa Gymunedol yr Heddlu 2024/2025, fel y'i diwygiwyd, yn sgil Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 2024.

Reference Number: PCCG-2023-010

Date Added: Dydd Gwener, 28 Gorffennaf 2023

Details:

Oherwydd natur y dyfarniadau grant presennol am dair blynedd, ar gyfer 2024/25, allan o'r £300,000 sydd ar gael, mae £207,352 wedi cael ei neilltuo eisoes er mwyn cyflawni prosiectau yn eu hail a'u trydedd flwyddyn. Mae hyn yn golygu mai cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer 2024/25 yw £92,648.

Attachments: