Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

Reference Number: PCCG-2023-007

Date Added: Dydd Gwener, 14 Gorffennaf 2023

Attachments: