Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 16 Ionawr 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2023-001

Date Added: Dydd Mawrth, 18 Ebrill 2023

Attachments: