Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid o £20,000 ar gyfer blynyddoedd ariannol 2022/23; 2023/24 a 2024/25 i gefnogi gwaith Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru.

Reference Number: PCCG-2022-053

Date Added: Dydd Mawrth, 9 Mai 2023

Details:

Ei nod yw bod yn llais strategol ar gyfer diogelwch cymunedol yng Nghymru, trwy weithio ar y cyd a’u haelodau i hyrwyddo a chefnogi gweithio mewn partneriaethau diogelwch cymunedol a dylanwadu ar lunio a datblygu polisi cenedlaethol a chyflawni’n lleol.

Attachments: