Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid diogelwch cymuned i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer 1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024.

Reference Number: PCCG-2022-047

Date Added: Dydd Gwener, 14 Ebrill 2023

Attachments: