Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarpariaeth y gwasanaeth Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.

Reference Number: PCCG-2022-037

Date Added: Dydd Llun, 3 Ebrill 2023

Attachments: