Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu’r contract i Adecco i ddarparu gwasanaethau llafur wrth gefn am 7 mlynedd.

Reference Number: PCCG-2022-029

Date Added: Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2022

Attachments: