Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 21 Gorfenaff 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2022-022

Date Added: Dydd Mawrth, 6 Medi 2022

Attachments: