Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2021/22.

Reference Number: PCCG-2022-019

Date Added: Dydd Gwener, 22 Gorffennaf 2022

Attachments: