Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid diogelwch cymuned i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer 1 Ebrill 2022 - 31 Mawrth 2023.

Reference Number: PCCG-2022-003

Date Added: Dydd Iau, 7 Ebrill 2022

Details:

Mae cyfanswm o £35,785 wedi cael ei ddyfarnu i gyfrannu at waith yr Ymarferydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throseddau Tân yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn 2022/23.

 

Attachments: