Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 14 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2021-015

Date Added: Dydd Llun, 16 Awst 2021

Attachments: