Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent i ddyfarnu Contract yn ôl y Gofyn ar gyfer darparu gwasanaeth Symud ac Adleoli Dodrefn i Crown Workspace.

Reference Number: PCCG-2021-009

Date Added: Dydd Llun, 5 Gorffennaf 2021

Details:

Hwylusodd Heddlu Gwent (yn gweithredu fel yr arweinydd) weithdrefn dyfarnu uniongyrchol dan fframwaith cydweithredol Removal Solutions YPO (cyfeirnod 988) a ESPO (cyfeirnod 655).

Caiff y contract ei ddyfarnu am dair (3) blynedd i ddechrau, gydag opsiwn i ymestyn am ddeuddeg (12) mis arall.

Attachments: