Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2021-22 hyd 2023-24 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.

Reference Number: PCCG-2020-044

Date Added: Dydd Iau, 18 Mawrth 2021

Details:

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Cyllid Cyfalaf Darbodus mewn Awdurdodau Lleol y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus (CIPFA) a Chod Ymarfer CIPFA ar gyfer Rheoli'r Trysorlys. Mae Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2021/22 - 2023/24 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys wedi cael eu cytuno er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Attachments: