Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darpariaeth Gwasanaethau a Reolir i Staff Asiantaeth i Randstad Solutions Ltd.

Reference Number: PCCG-2020-042

Date Added: Dydd Llun, 21 Rhagfyr 2020

Details:

Cynhaliwyd tendr a oedd yn cydymffurfio â'r fframwaith Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a derbyniwyd un cais.

Attachments: