Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 26 Hydref 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2020-040

Date Added: Dydd Gwener, 4 Rhagfyr 2020

Attachments: