Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 6 Hydref 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2020-039

Date Added: Dydd Llun, 7 Rhagfyr 2020

Attachments: