Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid gwerth £378,466 i Wasanaethau Cam-drin Domestig Phoenix ar gyfer 2020/21.

Reference Number: PCCG-2020-036

Date Added: Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020

Attachments: