Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 18 Mehefin 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2020-023

Date Added: Dydd Mawrth, 21 Gorffennaf 2020

Attachments: