Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ymestyn cyfnod gwasanaethu aelodau'r Cynllun Lles Anifeiliaid a'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.

Reference Number: PCCG-2020-022

Date Added: Dydd Mawrth, 7 Gorffennaf 2020

Details:

Oherwydd yr amhariad a achoswyd gan Coronafeirws, cafodd y cyfnod gwasanaethu ei ymestyn am flwyddyn i'r gwirfoddolwyr yr oedd eu gwasanaeth i fod i ddod i ben yn 2021. Bydd yr estyniad yn rhoi amser i Swyddfa'r Comisiynydd recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr newydd wrth i beryglon y feirws gilio.

Attachments: