Dyfarnodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd y contract allanol ar gyfer adolygu cwynion i Sancus Solutions Ltd.

Reference Number: PCCG-2020-018

Date Added: Dydd Iau, 4 Mehefin 2020

Details:

Rhoddodd y newidiadau i Ddeddf Plismona a Throsedd 2017 fwy o oruchwyliaeth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd dros y system cwynion a chyfrifoldeb dros ymdrin ag apeliadau (adolygiadau). Dyfarnodd y Comisiynydd y contract i Sancus Solutions Ltd am gyfnod o 12 mis gydag opsiwn i ymestyn am gyfnod o 12 mis arall er mwyn adolygu galw am y gwasanaeth a phenderfynu ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer y dyfodol

Attachments: