Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent i roi £10,000 yr un i Uwch-arolygwyr y ddwy Ardal Blismona Leol ar gyfer y Gronfa Effaith Gadarnhaol i helpu i gyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throsedd ar yr amod y gellid dyfarnu cyllid i brosiectau a oedd yn gallu dangos eu bod yn cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Reference Number: PCCG-2020-012

Date Added: Dydd Gwener, 26 Mehefin 2020

Attachments: