Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i bartneriaid diogelwch cymunedol a throseddau ieuenctid ar gyfer y cyfnod o 1 Gorffennaf 2020 hyd at 31 Mawrth 2021.

Reference Number: PCCG-2020-005

Date Added: Dydd Sadwrn, 16 Mai 2020

Details:

Mae hyn yn dod â buddsoddiad mewn diogelwch cymunedol a throseddau ieuenctid yng Ngwent yn y flwyddyn ariannol 2020/21 i £457,941 (gan gynnwys y penderfyniad i ddyfarnu cyllid Chwarter 1 o £85,959 yn PCCG-2019-082).

Attachments: