Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol er mwyn sicrhau parhad eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn ystod 2020/21.

Reference Number: PCCG-2020-003

Date Added: Dydd Sadwrn, 16 Mai 2020

Details:

Dyfarnwyd grant o £69,010 ar gyfer 2020/21 i gyfrannu at ddarparu eu Gwasanaethau Cymorth Horizon sy'n cynnwys: Cwnsela i Oedolion; a Gwasanaethau Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol. Bydd y cyllid hefyd yn cyfrannu at gostau rheoli a gweinyddu.

Attachments: