Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn Cyllid Partner Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid am 3 mis arall o'r 1af o Ebrill 2020 tan y 30ain o Fehefin 2020, cyfanswm o £92,959.00.

Reference Number: PCCG -2019-082

Date Added: Dydd Sadwrn, 16 Mai 2020

Attachments: