Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2018/19.

Reference Number: PCCG-2019-048

Date Added: Dydd Mercher, 18 Medi 2019

Details:

Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 3 Mehefin 2019.

Attachments: