Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2018 tan 31 Hydref 2018.

Reference Number: PCCG-2019-001

Date Added: Dydd Llun, 21 Ionawr 2019

Details:

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Attachments: