Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2017/18.

Reference Number: PCCG-2018-031

Date Added: Dydd Gwener, 13 Gorffennaf 2018

Details:

Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 7 Mehefin 2018.

Attachments: