Treuliau a Gwariant am 2021-2022

Awst

Treuliau
Ni hawliwyd unrhyw wariant


Gorffennaf

Treuliau
Ni hawliwyd unrhyw wariant


Mehefin

Treuliau
Ni hawliwyd unrhyw wariant


Mai

Treuliau
Gwariant


Ebrill

Ni hawliwyd unrhyw dreuliau 
Ni hawliwyd unrhyw wariant