Podlediad Heddlu Bach Blaenafon

22ain Gorffennaf 2022

Yn ddiweddar treuliais amser gydag uned Heddlu Bach Ysgol Treftadaeth Blaenafon.

Cefais fy holi gan y plant am awr am fy rôl fel comisiynydd ar gyfer eu podlediad.

Rwyf wedi ymroi i sicrhau bod yr heddlu'n trin plant yn deg, gyda thosturi a gyda pharch. Mae gweithgareddau fel hyn yn helpu i chwalu rhwystrau a meithrin ymddiriedaeth, yn ogystal â sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed.

Gwrandewch ar y podlediad